Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja podjetja Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o.


 

1. SPLOŠNO:

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na naročila in sodelovnja ter morebitne ostale storitve, kjer je kot ponudnik izvajanja storitev navedeno podjetje Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o. Odpoved potrditve naročila ali izogibanje plačilu s strani naročnika, s sklicevanjem na njegove pogoje, ni sprejemljiva in veljavna. Drugačni pogoji so veljavni le v primeru, da so bili pisno potrjeni z naše strani.

Vse spremembe naročila so veljavne le v pisni obliki.

Za naročila z dostavo tretji stranki, se naročnik, ki je oddal naročilo, smatra za odgovornega.

Morebitne kršitve ali zlorabe identitete bomo dosledno prijavljali pristojnim organom in jih kazensko preganjali.

2. ODDAJA NAROČILA, OSEBNO NAROČANJE IN PREVZEM:

Naročilo naročnik odda v pisni obliki oz. po elektronski pošti. Z oddajo naročila v pisni obliki smatramo, da je naročnik seznanjen s temi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Elektronska pošta(email) oz. spletni obrazec veljata za pravno formalnoveljavno naročilo. Z oddajo naročila se naročnik brezpogojno obvezuje, da bo naročilo poravnal v dogovorjenem roku (z brezobrestnim avansom/predplačilom, po povzetju oz. ob prevzemu, po fakturi z valuto). Naročnik se strinja, da je v primeru zamude plačila Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o upravičena do nadomestila za uporabo izdelka in vračila dodatnih stroškov opominjanja ali izterjave.

3. OPOZORILA / PREKLIC NAROČILA:

Vzorčne predloge izdelkov lahko odstopajo od končnega videza in so informativne narave. Za točnejši izgled je potrebno oddati naročilo, s čimer stopite kot naročnik s podjetjem Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o v obligacijsko razmerje in se strinjate z zaračunavanjem vseh storitev. Po oddaji naročila le-tega ni mogoče preklicati brez poravnave nastalih stroškov.

ODSTOP OD NAROČILA: Ko naročnik odda naročilo stopi s podjetjem Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o v obligacijsko razmerje, naš sprejem naročila šteje za prvo opravljeno storitev in nastanek stroška. Minimalen strošek je lahko obdelava naročila po veljavnem ceniku oz. 10 EUR + ddv, kar je večje. V kolikor naročnik odstopi od naročila je dolžan povrniti najmanj ta strošek, v kolikor pa so bile opravljene tudi druge storitve pa tudi v celoti vse opravljeno do trenutka preklica naročila. Vso opravljeno delo se izračuna po urah in urni postavki po veljavnem ceniku. Ob odstopu od naročila se izničijo vsi popusti.

 4. LASTNIŠTVO, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICA DO UPORABE:

Vse tekstovne, grafične in ostale vsebine so last podjetja Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o. in jih brez pisnega soglasja lastnika ni dovoljeno uporabljati, kopirati, shranjevati na ali drugače razmnoževati. Za grafično pripravo / oblikovanje, ki jih izvedemo za naročnika, še posebej grafične predloge, slike in oznake, predloge, oblikovanje www grafične podobe spletni strani in aplikacij itd., so vse pravice (avtorske pravice) izključno izvajalčeve – last podjetja Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševlaska agencija, d.o.o. Pri tem naročnik plača le izvedbo samega dela, ne pa pravice do intelektualne lastnine, še posebej ne za pravico do nadaljnjega kopiranja ali obdelave dokumentov. Dostava ogledne elektronske verzije posamezne oblike stranki ne daje pravice do uporabe tega motiva v katerekoli druge namene kot je naročilo tiska pri podjetju Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o, razen če to ni drugače opredeljeno. V primeru kršitve tega določila lahko Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o zaračuna naročniku ustrezno uporabnino dela. Avtorske pravice se lahko prenesejo na naročnika ali tretjo stranko po plačilu, če je tako določeno v obliki pisnega dogovora. V tem primeru se pravice prenesejo v lastništvo naročnika/tretje stranke le s plačilom dogovorjene vsote. Vsi izdelki, motivi in ostalo avtorsko delo do popolnega poplačila obveznosti ostajajo last podjetja Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o. V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico do zaračunavanja stroškov uporabe za obdobje neplačanih obveznosti. Naročnik je izključno odgovoren če so pri izvedbi naročila kršene pravice tretje stranke, še posebej avtorske. Naročnik izjavlja, da ima pravice za kopiranje in reprodukcijo predloženih podatkov. Naročnik prevzema odgovornost za vse morebitne zahtevke tretje stranke do podjetja Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o, v zvezi s kršitvami na tem področju.

5. OBRAČUN STROŠKOV:

Izvajalec bo svojo storitev obračunal skladno z veljavnim cenikom ali dogovorjeni ponudbi. Običajno se k vrednosti naročila prišteje še strošek dostave. Za morebitne napake ne odgovarjamo. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, sicer reklamacije stroškov izdelave niso upravičene. Vse storitvene aktivnosti (oblikovanje, grafična priprava ali dodelava) zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 15 minutnih intervalih. Po poslanem prvem vpogledu se vsako izmenjano sporočilo s spremembami, dopolnitvami in popravki obračuna najmanj kot 1 grafična enota ure (15 minut). Naročnik je dolžan pred začetkom izvajanja storitvene aktivnosti (oblikovanje, grafična priprava) plačati avans v višini od 10 do 50% vrednosti celotnega naročila ali po dogovoru. Preostanek plačila naročnik poravna po opravljeni storitvi. Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti. V primeru zamude plačila vam bomo zaračunali polno vrednost storitev brez popustov in zakonsko določene zamudne obresti.

  

6. REKLAMACIJE:

Rok za reklamacijo je 7 dni od prevzema blaga ali storitve oz. prejema blaga ali opravljene storitve. V primeru reklamacije mora naročnik poslati  celotno vsebino prejete pošiljke skupaj z računom in pisno obrazložitvijo reklamacije na sedež podjetja. Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki. V kolikor je reklamacija neupravičena, ali oddana po izteku 10 dnevnega roka od dneva izdaje računa (ne glede na datum prevzema), bomo takšno reklamacijo zavrnili. Morebitna izogibanja plačilu obveznosti bomo izterjali sodno in za stroške bremenili naročnika.
Napake na delu dostavljene pošiljke ne predstavljajo pravice do vračila celotne pošiljke. Dostavljene količine se lahko, v obliki manjka ali viška, razlikujejo od naročene količine za do 10%. To vključuje tudi poškodovane ali tiskovine z napako, naslovnice, prilagojene kopije za nadaljnjo obdelavo, reze zgornjih in spodnjih listov, ki se nanašajo na izdelavo in se jih ne izločuje. V primeru manjka bomo manjkajočo količino dopolnili in dostavili naročniku na naše stroške, v primeru viška pa naročnik ni dolžan poravnati stroška za količino iznad svojega naročila.

7. VAROVANJE PODATKOV:

Vse posredovane podatke bomo hranili skladno z zakonodajo in internimi akti o varstvu podatkov ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam, uporabljali pa izključno za potrebe poslovanja podjetja Kreativni laboratorij, marketinška in oglaševalska agencija, d.o.o. Pridržujemo si pravico do objave imena naročnika na spisku referenc. Pridržujemo so vso pravico do poročanja o plačilni disciplini naročnika za to pristojnim podjetjem / agencijam.

8. PRAVNI PODUK:

Z oddajo naročila smatramo, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov velja izključno pisna komunikacija med strankama, zato vas prosimo, da ob osebnem obisku ali posvetu ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Celju.

 

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 1.9.2011.

Storitev:

Cena ura v €
brez DDV

Svetovanje direktorja

200,00

Svetovanje pomočnika

100,00

Marketing

80,00

PR

80,00

Grafični oblikovalec

80,00

Svetovalec za socialna omrežja

80,00

IT podpora

60,00

Spletni oblikovalec

80,00

Tekstopisec

60,00

Snemalec

60,00

Video montaža

60,00

Fotograf

80,00

Obdelava fotografij

60,00

Organizator dogodka

80,00

Režiser

150,00

Inšpicient

50,00

Scenarist

60,00

Oderski tehnik

30,00

Vodja lučk

60,00

Vodja zvoka

60,00

Vodja livestreama

60,00